درباره ی انجمن حامیان نوآوری آموزشی
  • معرفی انجمن حامیان نوآوری آموزشی

مجموعه ای مردم نهاد و متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی شامل افراد، مؤسسات، نهادها، مدارس و شرکت‌هایی است که احساس مسئولیت برای نقش‌آفرینی در حوزه تعلیم و تربیت دارند، اهمیت کارهای راهبردی را در این حوزه درک می‌کنند و با تمام توان حاضرند برای تعالی نظام تعلیم و تربیت کشور، خدمت کنند و نام نیک بر جای گذارند.

صاحب امتیاز انجمن و راهبر آن، «بنیاد علم و فرهنگ برهان» است که طراحی و پیاده سازی کارهای بی نظیری مانند ده دوره رویداد نوآوری های آموزشی چهارسوق، پلتفرم همکلاسی، رویداد تکانش، الگوی آموزشی مسئله محور ارزش مدار و… را در کارنامه دارد.

  • معرفی صندوق نوآوری های آموزشی

«صندوق حامیان نوآوری آموزشی» نهادی است ذیل انجمن حامیان نوآوری آموزشی که با الگوی تأمین مالی جمعی اقدام به تجمیع کمک‌های مالی مجموعه‌ها و افراد دغدغه‌مند در حوزه تعلیم و تربیت می‌کند. سازوکار اصلی الگوی صندوق بر مبنای دریافت تعهدات کوچک از داوطلبان و تجمیع و مدیریت این کمک‌ها بنا شده است.

  • چه کسانی می توانند حامی نوآوری آموزشی باشند؟

صندوق برای افزایش سطح مشارکت میان افراد دغدغه‌مند و همچنین آحاد جامعه، عضو «افتخاری» می‌پذیرد. عضویت اعضا به صورت سالانه، چندساله یا دائم (به واسطه وقف اموال؛ اعم از منقول و غیرمنقول)، می‌باشد.

لذا همه افراد حقیقی و حقوقی می توانند ضمن پذیرفتن شرایط مشارکت در تأمین هزینه ها، در حمایت از نوآوری های آموزشی سهیم باشند.

  • شرایط عضویت چیست؟

اعضا متعهد می‌شوند در طول عضویت خود و به صورت سالانه، مبلغ مصوب همان سال را به صندوق بپردازند. این هزینه ها برای سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

  • اعضای حقوقی
  1. مدارس: حداقل شهریه یکی از دانش اموزان
  2. مؤسسات و نهادهای مختلف: حداقل پنجاه میلیون ریال
  • اعضای حقیقی: به هر میزانی که می توانند.

علاوه بر هزینه های مادی، همه اعضا می توانند از طریق وقف یا اشتراک خدماتی نیز به حمایت از نوآوری های آموزشی بپردازند. شرح خدمات مورد نیاز با توجه به هر فعالیت، از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد. شما می‌توانید از طریق فرم تماس با انجمن، در مورد هم‌کاری با انجمن اعلام آمادگی کرده یا مشاوره لازم را دریافت نمایید.

  • فرآیند مدیریت هزینه ها به چه صورت است؟

هیئت امنای صندوق، متشکل از هشت نفر از خبرگان تعلیم و تربیت هستند که یک نفر را از میان خود به عنوان نماینده تام‌الإختیار برای انجام امور صندوق معرفی می‌نمایند.

میزان حمایت‌ها و هزینه‌کرد آن‌ها در سامانه برخط اعلام حمایت‌های صندوق، به صورت کاملاً شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود. افراد عضو –در صورت رضایت شخصی- از طریق سامانه مذکور معرفی می‌شوند و با حمایت مجموعه‌های معتبر، نشان «حامی تعلیم و تربیت» دریافت می‌کنند.