5
شنبه
رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق
۱۳۹۷/۰۵/۳۰

علیرضا راشکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هر یک از این مدارس دارای ۶ کلاس درس با بیش از ۶۰۰ متر مربع زیربنای آموزشی توسط یکی از خیران تهرانی ساخته شده است.
وی افزود: این خیر تهرانی برای راه اندازی این پنج مدرسه بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.
وی بیان کرد: وی همچنین تا کنون در سیستان و بلوچستان چندین مدرسه ساخته است.